Het elektrisch net, een spannend web

Via “Het elektrisch net, een spannend web”, gesteund vanuit het brugproject economie-onderwijs van het Agentschap Ondernemen worden workshops gegeven aan diverse doelgroepen (vooral 3de graad TSO en ASO) over de werking van het elektrisch net en de impact van decentrale en hernieuwbare energieproductie hierop.

Via de workshop komen onderwerpen aanbod die direct toepasbaar zijn in de lessen elektriciteit, wiskunde,… verpakt in een maatschappelijk kleedje (duurzaamheid, energiebevoorrading, afschakelplan, congestieproblematiek, gevaar voor black outs,…).

Centraal in deze opzet vormt een interactieve maquette die het elektrische net in eenvoudige vorm voorstelt. Deze maquette wordt gekenmerkt door:

 • Herkenbare elementen: hoogspanning, middenspanning, laagspanning, huizen, fabrieken, windturbines, fotovoltaische installaties, elektriciteitscentrales, offshore windenergie, bedrijventerreinen,…
 • Interactief: verschillende parameters kunnen ingesteld worden via de userinterface op de maquette: elektriciteitsvraag van verschillende type elektriciteitsverbruikers, elektriciteitsproductie van verschillende types centrales: grootschalig, kleinschalig, centraal, decentraal, hernieuwbaar. Deze laatste is gerelateerd aan meteogegevens.
 • Stevig & groot: 2,50mx 2,50m
 • Verplaatsbaar: de maquette kan op eenvoudige manier uit elkaar gehaald worden en terug opgebouwd op een andere locatie.

 IMG_20150212_112612(2)

 Op de maquette kunnen verschillende parameters en randvoorwaarden (input parameters) ingesteld worden die door eigen ontworpen software verwerkt wordt tot bepaalde output parameters.

Input parameters:

 • Meteogegevens;
 • Energieverbruik;
 • Geïnstalleerd vermogen van een fotovoltaïsche installatie, kleine windturbine, grote windturbine;
 • Grootte van de elektriciteitscentrale;
 • Type elektriciteitscentrale: kerncentrale, STEG centrale, bio-centrale, offshore windpark,…
 • Productie van de elektriciteitscentrales;
 • Schaalfactor: 1 huis op de maquette stelt bijvoorbeeld 10000 huizen voor.

De deelnemers van de workshop trachten het evenwicht tussen vraag en aanbod te bewaken door rekening te houden met verschillende factoren: weersverwachtingen, vraagprofielen, flexibiliteit van de elektriciteitscentrales, integratiegraad aan hernieuwbare energie,…

Output parameters:

 • Totale energievraag
 • Totale energieproductie
 • Onbalans
 • Aandeel centrale productie
 • Aandeel decentrale productie