Monthly Archives: April 2015

WELKOM!

Via het elektrisch net, een spannend web, gesteund vanuit het brugproject economie-onderwijs van het Agentschap Ondernemen worden workshops gegeven over de werking van het elektrisch net en de impact van decentrale en hernieuwbare energieproductie hierop.

Wil je hierover meer weten, snuister gerust eens rond of contacteer ons!